logo

Hakkımızda

Hakkımızda

Afyon Enerji ve Gübre, 50.000 m2 alan üzerine kurulu ''Afyon Biyogaz Enerji Santrali'' ni 2014 yılında devreye alarak; Tü rkiye'nin o dönemdeki en büyük ilk bitkisel ve hayvansal kaynaklı biyokütle enerji tesisini devreye almıştır.
Afyon Biyogaz Enerji Santrali'nde yılda 150.000 ton organik kaynaklı bitkisel ve hayvansal atıkların; anaerobik fermentasyon teknolojisi ile havasız ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen biyogaz ile;
. 32.000.000 kwh/yıl elektrik enerjisi; . 33.500.000 kwh/yıl ısı enerjisi üretilmektedir.
Fermentasyonu tamamlanmış olan organik hammaddenin hijyenizasyon sürecinden de geçirilmesi ile birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve diğer bileşenlerinden arındırılmış, kokusuz, yüksek organik madde içerikli katı organik gübre üretilmektedir.
Çevre için büyük sorun haline gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı atıkların bertaraf edilmesinin yanında bu sorunu yenilenebilir enerjiye ve organik madde miktarı yüksek organik gübre üretimine dönüştüren yüksek teknolojiye sahip entegre tesisimiz yılda 177.000 ton karbon salınımı engellemektedir.
Tesisin çıktısı olan katı organik gübre ve bu organik madde kaynağının zenginleştirilmesi ile elde edilen tüm organik, organomineral gübre ürünleri Neobioplus markası altında toplanmaktadır.

Facebook