logo

Neden Organik Gübre

NEDEN ORGANİK GÜBRE

BİTKİ GELİŞİMİ ve TOPRAK

Sağlıklı bitki gelişimi, yüksek bitkisel üretim kapasitesi ve ürün kalitesi; tarım yapılan bölge ve yerin iklim özellikleri, toprak yapısı, dokusu ve kalitesi, mikroorganizma popülasyonu, bitki beslenme ve bakım (gübreleme, sulama, budama, ilaçlama ve yabancı ot temizliği vd. ) programları ile yakından ilgilidir.Bu faktörler arasından gübrenin doğrudan tesir ettiği toprağı ele alacak olursak. Tarıma uygun en ideal toprak kalitesi için toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenmelidir. Verimli bir toprakta bitki büyümesi ve gelişimi için;

 • Toprakta %45 mineral madde, %5 organik madde, %25 nem (su) ve %25 oksijen bulunmalıdır.
 • Toprağın dokusunu oluşturan mineral madde miktarında kum, silt(mil) ve kil oranları yaklaşık eşit değerlerde olmalıdır.
 • Toprak suyu tutmalı, havalanıyor olmalıdır.
 • Toprakta pH değerleri 5,5 - 6,5 aralığında olmalıdır.
 • Toprağın organik madde içeriği % 4-6 aralığında olmalıdır.
 • Toprak C/N oranı 10 – 12 aralığında olmalıdır.
 • Tuzluluk seviyesi (EC) 1,5 - 3,5 dS/m aralığında olmalıdır.
 • K/Mg oranı 2-5 aralığında olmalıdır.
(Toprak kalitesine ilişkin bu değerler, ABD, Kanada, Avustralya ve İtalya’daki toprak bilimciler ve Toprak – Gübre Araştırma Enstitülerinin kabul ettiği ve önerdiği değerlerdir)

KİMYASAL GÜBRE KULLANIMININ OLUMSUZ ETKİLERİ

Kimyasal gübre, toprakta olması gereken, toprakta eksilen ametal inorganik maddeleri desteklemek amacı ile doğal olmayan kimyasal yöntemlerle üretilen maddelerdir.Normal bir toprakta %5 olması gereken organik madde miktarı, ülkemizdeki tarım arazilerinde ortalama %1 in altında kalmaktadır. Kimyevi gübrelerin bilinçsizce kullanımı sonucu oluşan bu durum arazilerin toprak niteliğini yitirmesine ve verimin düşmesine sebep olmaktadır. Toprak niteliğini yitiren arazilerde su ve hava tutunamadığı için toprak içerisindeki mikrorganizmalar yaşam alanı bulamamakta; bitki ihtiyacı olan mineralleri alamamaktadır.Ayrıca kimyasal gübreler toprağın pH dengesini de değiştirmektedir. Topraktaki reaksiyonlar, kimyasalların katkısı ile de mikroorganizmal dengeyi bozmaktadır.Mikroorganizmal yaşamın olmadığı bir toprak sürekli fakirleşecek; biyolojik aktivite sona erecektir. Oysaki toprağın gücü, toprak mikroorganizmalarının hayati faaliyetleridir. Toprağın en önemli kısmı, onu oluşturan organik kaynaklı bileşenleridir.Sonuç olarak kimyasal gübre toprağa atıldıktan itibaren toprakta ki organik madde miktarı, topraktaki humus oranı azalacak ve biyolojik aktivite azalıp verilen gübreler toprakta tutunamadığı için yıkanıp gidecektir. Bitki besin elementlerinin bitkilerin alabileceği şekle dönüşmeleri duracak ve böylece toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulacaktır. Neticede toprağın üst kısımları kumlaşırken, alt kısımları taşlaşacaktır.

Özetle kimyasal gübrelerin bilinçsizce kullanılmasıyla,

 • Topraktaki organik madde miktarını, suyu ve havayı azaltarak topraktaki mikro organizma faaliyetlerinin azalması,
 • Hem havanın serbest azotundan faydalanma yolunun tıkanması hem de masrafsız olan ikinci azot kaynağının zarar görmesi,
(Solucan gibi organizmalar ile direk temas eden kimyasal gübre tozları öldürücü etkiye sahiptir. Topraklara aşırı azotlu gübreler verilmesi Rhizobium sp. gibi simbiyotik azot fikse eden mikro organizmaların aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ilave olarak verilen fazla azotlu gübreler nitrifikasyon bakterilerinin faaliyetlerini sınırlandırmaktadır.)

 • Bitkinin alamadığı azot ve fosforun topraktaki biyokimyasal tepkimeyle nitrat ve fosfora dönüşmesi ve bunun da toprağın suyu içme ve tutma özelliğini yok etmesi,
 • Tutma özelliği yok olan toprağa verilen gübrelerin topraktan kısa sürede yıkanması,
 • Nötral tuzlar içerdiği için topraktaki tuz konsantrasyonun yükselmesi,
 • sonucu ÜRÜN VERİM ve KALİTESİNİN DÜŞMESİNE!

 • Toprakta ağır metal birikmesi,
 • Bitkinin alamadığı kimyasalların yeraltı suyuna karışması,
 • Erozyonla toprakların kaybedilmesi,
 • sonucu ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ve DOĞANIN TAHRİP EDİLMESİNE!

 • Yüksek düzeyde azotlu gübrelerin kullanıldığı topraklardaki bitkilerde nitrozamin gibi kanserojen maddelerin oluşması,
 • Topraktaki kimyasalların besin zinciri yoluyla tüm canlılara ulaşması,
 • sonucu SAĞLIĞIN BOZULMASINA, KANSER VAKALARININ ARTMASINA!

 • Üretiminde kullanılan hammaddelerinin %90 ına yakınının ithal ediliyor olması,
 • Çiftçiye maliyetinin yüksek olması,
 • sonucu ÜLKE ve ÇİFTÇİ EKONOMİSİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNE! neden olur

Bu zararların durdurulması, ancak topraklarımızın organik madde ihtiyacını karşılamak ve kimyasal gübre kullanımını azaltmak üzere organik gübre kullanımı ile mümkündür.

ORGANİK GÜBRE

ORGANİK GÜBRE

Organik gübre; bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış bir üründür.

NEDEN ORGANİK GÜBRE?

Organik gübre, yüksek organik madde içeriğiyle, kimyasal gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin artırılmasında kullanılacak çok önemli bir araçtır. Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı verimi artırmanın yanında, toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmuştur. Bu durum ne yazık ki, topraklarımızın çoraklaşmasını, sertleşmesini, tuzluluğunun artmasını ve verim kaybını hızlandırmaktadır.

Organik gübrelerin kullanılması,
 • Organik madde içeriği ile topraktaki gözenekler (boşluk) artar, toprak sertliği giderilir, toprağın işlenmesini kolaylaştırır,
 • Toprağı sertleştirmediği için su tutma kapasitesini artırır, sulama sayısını azaltır,
 • Toprağı sertleştirmediği için bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerinin toprakta tutunmasını ve dolayısıyla bu besin maddelerinden bitkinin daha fazla yararlanmasını sağlar,
 • İçeriğindeki bitki besin maddeleri ile birlikte bitkinin makro ve mikro besin ihtiyaçlarını karşılar; kimyevi gübre kullanımı azaltır ve/veya yok eder,
 • İŞÇİLİK, SULAMA ve GÜBRELEME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜR!
 • Organik madde içeriği ile birlikte toprağın pH’ını ve tuzluluğunu dengeler, kimyasal yapısını düzeltir. Uygun pH ve tuzluluk değerleri mikrobiyolojik faaliyetleri artırır; bitkinin besin maddelerini alması kolaylaşır,
 • Organik madde içeriği ile topraktaki gözenekler (boşluk) artar, bununla birlikte toprağın hava ve su bileşen oranları yükselir, topraktaki oksijen miktarı artar. Bitkinin besini almasında önemli rol oynayan mikro organizmaların ve mikrobiyolojik faaliyetlerin artması bitki gelişimini hızlandırır ve verimi yükseltir,
 • Organik madde miktarı yüksek topraklarda toprak sıcaklığı daha yüksektir. Yüksek sıcaklık bitkinin besin maddelerinin almasını kolaylaştırır,
 • Organik gübre kullanılması toprak rengini koyulaştırır ve toprak güneşten daha fazla faydalanır,
 • Oluşan uygun fiziksel ve kimyasal toprak ortamında bitkinin besin almasındaki en büyük rolü oynayan kök gelişimini iyileştirir,
 • Organik gübrenin sürekli kullanımı toprağın organik madde miktarını artırır. Bu da toprak verimliliğini organik madde miktarı ile beraber her geçen sene daha da artırır. Zamanla daha fazla verim, daha fazla ürün ve daha fazla kazanç elde edilir,
 • BİTKİ GELİŞİMİNİ HIZLANTIRIR, ÜRÜN VERİMİNİ ARTIRIR, ERKENCİLİK SAĞLAR!
 • Organik madde toprak parçalarını bir arada tutarak gelişmesini sağlar; toprağın kumlaşmasını engeller. Yani organik madde eksikliği olmayan topraklarda toprak erozyonu çok daha az olur,
 • Kimyasal içermez,
 • ÇEVREYİ KİRLETMEZ, DOĞAYI KORUR!
 • Kimyasal içermediği ve kimyasal gübre, kimyasal ilaçlamayı azaltacağı veya yok edeceği için kanserojen maddelerin besin zinciri yolu ile canlılara ulaşması söz konusu olmaz,
 • Doğaya zararlı olan kimyasalları içermediği için suları, toprağı ve havayı kirletmez, gelecek nesillerin bizlere emaneti olan doğayı korur,
 • SAĞLIKLI BİR GELECEK TEMİN EDER!
 • Üretimi için ithal bir hammadde ihtiyacı yoktur, yerli imkanlar ile elde edilir veya üretilir,
 • Maliyeti düşüktür,
 • ÜLKE ve ÇİFTÇİ EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAR!
Facebook